Posiadasz umiejętności analityczne? Cechuje Cię dbałość o każdy szczegół? Nie boisz się wyzwań? Chemia należała do Twoich ulubionych przedmiotów w szkole średniej? Studia na kierunkach oferowanych przez Wydział Chemii pozwolą Ci wykorzystać te kompetencje! Rekrutacja na niektóre kierunki oferowane przez Wydział Chemii jeszcze trwa. Sprawdź!

Wydział Chemii

To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce. Znany jest też w Europie, jako dynamicznie rozwijający się ośrodek naukowo-dydaktyczny. Poziom kształcenia oferowany w tej jednostce został oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskał ocenę najwyższą z możliwych.

Studia I stopnia

Chemia

Nadal możesz aplikować na studia I stopnia na kierunku chemia. To studia, które wyposażą Cię w solidne podstawy chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Po pierwszym roku dokonasz już wyboru specjalności: analityka chemiczna, chemia biologiczna, chemia kosmetyczna, chemia materiałowa, chemia ogólna, chemia sądowa, synteza i analiza chemiczna. Podczas studiów pomożemy Ci rozwinąć kompetencje społeczne, umiejętności kognitywne, takie jak: rozumienie, analizowanie i interpretowanie danych pomiarowych oraz wyciąganie wniosków. Pokażemy Ci, jak bezpiecznie eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, a także nauczymy Cię bezpiecznej pracy w laboratorium. Ukończenie studiów I stopnia może być wstępem do dalszej nauki, ale umożliwi Ci także podjęcie pracy zawodowej. Perspektyw zawodowych jest wiele, a wśród nich jest praca:

  • w przemyśle chemicznym,
  • w laboratorium chemicznym,
  • w laboratorium  analitycznym,
  • przy analizie i kontroli jakości,
  • w ośrodkach i instytucjach naukowych,
  • w firmach oferujących sprzęt i odczynniki chemiczne,
  •  w zespołach opracowujących nowe receptury i technologie produkcji i uzyskiwania nowoczesnych i innowacyjnych produktów.

Chemia aplikacyjna (studia inżynierskie)

W II naborze pojawiło się 10 miejsc na kierunku chemia aplikacyjna. To studia I stopnia, są to studia inżynierskie i trwają 3,5 roku. Pierwsze dwa lata nauki to czas na zdobycie wiedzy i umiejętności z podstawowych przedmiotów chemicznych. Przygotujemy Cię w tym czasie także do samodzielnej pracy w laboratorium. Od 4. semestru rozpoczniesz pracę w specjalistycznych pracowniach. Umożliwi Ci to pracę z  wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej, a także zdobycie kompetencji  dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Uzyskasz kompetencje z zakresu inżynierii chemicznej, co zwiększa Twoją konkurencyjność na rynku pracy. Zobacz, jakie pracownie projektowe są oferowane w roku akademickim 2023/2024 (pdf): lista pracowni.

Studia II stopnia

Chemia materiałowa

Jeśli jesteś już absolwentem UAM i chcesz kontynuować naukę chemii, świetnie się składa. Jeśli dopiero zaczniesz przygodę z UAM, to także dobrze się składa. Możemy zaproponować Ci studia drugiego stopnia na kierunku chemia materiałowa.  Podczas tych studiów zdobędziesz umiejętności przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomości nowych materiałów, umiejętności kontroli właściwości tych materiałów. Zadbamy też o Twoją wiedzę w zakresie podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów, umiejętności doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko. Zapewnimy Ci wiedzę w zakresie gospodarki odpadami chemicznymi oraz przygotujemy do prowadzenia badań materiałów metodami instrumentalnymi. Pokażemy Ci  jak projektować materiały z zadanych właściwościach.

Chemia, wolne miejsca na specjalności:

Analityka chemiczna

Zdobędziesz wiedzę z zakresu chemii analitycznej oraz fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Podczas zajęć laboratoryjnych nabędziesz umiejętności związane z obsługą nowoczesnej aparatury analitycznej. Zdobędziesz też umiejętność precyzyjnego analizowania, interpretowania i objaśniania właściwości fizyko-chemicznych substancji chemicznych.

Chemia biologiczna

Dzięki tej specjalności zdobędziesz umiejętność precyzyjnego analizowania, interpretowania i objaśniania procesów biochemicznych oraz właściwości fizyko-chemicznych substancji chemicznych. Nauczymy Cię też stosowania zaawansowanej wiedzy na pograniczu chemii i biologii w pracy związanej z zawodem chemika.

Chemia kosmetyczna

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę pozwalającą Ci na precyzyjne  analizowanie, interpretowanie i objaśnianie procesów związanych z chemią kosmetyczną oraz określanie właściwości fizyko-chemicznych substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym. W programie zajęć znajdują się przedmioty takie jak: analiza instrumentalna, związki organiczne w kosmetyce, chemia produktów naturalnych, preparaty do pielęgnacji skóry.

Chemia sądowa

Dzięki przedmiotom takim jak: technologia chemiczna, biochemia sądowa, zastosowanie metod chromatograficznych i spektrometria w analityce sądowej, badania nad syntezą substancji odurzających i psychotropowych czy badania osmologiczną i ich znaczenie w procesie karnym zdobędziesz umiejętność precyzyjnego analizowania, interpretowania i objaśniania procesów związanych z chemią sądową oraz określania właściwości fizyko-chemicznych substancji wykorzystywanych w sądownictwie. Pokażemy Ci,  jak wykorzystać wiedzę chemiczną w pracy w laboratorium kryminalistycznym. Nauczysz się także analitycznego rozwiązywania problemów nie tylko związanych z pracą w laboratoriach kryminalistycznych.

Zobacz także:

Archeometria – nowy kierunek studiów II stopnia na UAM