Program „Asystent na Start” to kolejne udogodnienie stworzone z myślą o studentach z niepełnosprawnościami. Na czym polega ten projekt? Kto może otrzymać wsparcie? Jaki jest to rodzaj pomocy?

Do kogo jest skierowany projekt?

Asystent na Start to osoba, która swoimi działaniami i znajomością Uniwersytetu będzie wspierać nowo przyjętych studentów w rozpoczynanej przez nich akademickiej przygodzie. O wsparcie Asystenta na Start mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, w spektrum autyzmu, z ADHD i innymi trudnościami, które zaczynają studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ramy czasowe programu

Asystent ma wspierać studenta przez 5 ostatnich dni września i pierwszy miesiąc studiów. Ma być dostępny dla studenta w trakcie jego zajęć dydaktycznych oraz na godzinę przed ich rozpoczęciem i godzinę po ich zakończeniu (dostępność telefoniczna, mailowa), w celu pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania na zajęcia i z zajęć do miejsca zamieszkania.

Do zadań asystenta należy:

  • wskazanie najprostszej i najlepszej z perspektywy wspieranego studenta drogi na uczelnię – do budynków uczelni, w których odbywać się będą jego zajęcia dydaktyczne i w których student będzie załatwiał sprawy związane ze studiowaniem,
  • pomoc w poruszaniu się po wydziale studenta,
  • pomoc w zaaklimatyzowaniu się wśród studentów ze studiowanego kierunku,
  • pomoc w spotkaniach dydaktycznych online (jeśli takie będą miały miejsce) – gdzie się połączyć, za pomocą jakich narzędzi, w jaki sposób obsługiwać te narzędzia, jak się na nie zalogować itp.
  • wyjaśnienie złożoności systemu USOS – jak działa, do czego służy, jak się do niego zalogować, gdzie się zapisać na zajęcia itp.
  • podpowiedzenie, gdzie zgłosić się w przypadku problemów z logowaniem do systemów informatycznych uczelni,
  • przekazanie treści prezentowanych w sposób niedostępny dla osoby wspieranej tak, by były dla niej dostępne (np. audiodeskrypcja prezentacji multimedialnej czy przepisanie materiałów audio wykorzystywanych na zajęciach),
  • wyjaśnienie, gdzie, kiedy i w jaki sposób należy złożyć różne wnioski i dokumenty w pierwszych dniach studiowania,
  • pomoc w docieraniu na zajęcia sportowe czy koła naukowe,
  • pomoc w znalezieniu asystenta po zakończeniu współpracy z „Asystentem na Start”.

Asystent zawiera umowę-zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy oraz rachunku.

Szczegółowe zasady projektu dostępne są w specjalnej zakładce.