Rekrutacja na UAM to hasło, które jeszcze szczególnie ważne dla tegorocznych maturzystów. Od 1 czerwca, możecie już rejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji i wybrać wymarzony kierunek studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1 czerwca rozpoczął się proces rekrutacji dla kandydatów na studia I oraz II stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022. W tym roku w ofercie edukacyjnej UAM pojawiło się 200 kierunków i specjalności (123 kierunki oraz 77 specjalności). To propozycje z 21 wydziałów i 3 filii zamiejscowych.

Rekrutacja na UAM odbywa się w Systemie Internetowej Rekrutacji

Od 1 czerwca kandydaci mogą założyć konto w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz dokonać wyboru kierunku, który chcą studiować na UAM. Kolejnym krokiem jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, a następnie wpisanie w systemie wyników z egzaminów maturalnych. Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość – cały proces rekrutacyjny odbywa się online, w Systemie Internetowej Rekrutacji. W dalszej kolejności kandydaci na studia składają więc dokumenty w wersji elektronicznej.

Rekrutacja na każdy kierunek ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w wyszukiwarce przy każdym kierunku znajdziecie szczegółowe zasady rekrutacji. W tabeli umieszczony jest wykaz przedmiotów maturalnych oraz przelicznik wyniku na punkty w rekrutacji.

Rekrutacja na studia na kilkunastu kierunkach związana jest z koniecznością przystąpienia do egzaminu. Sprawdzają one wiedzę i umiejętności oraz predyspozycje kandydatów do rozpoczęcia nauki na danym kierunku.

Rekrutacja na UAM: SIR krok po kroku

Zapisz się na studia!