Rekrutacja 2024 rozpocznie się na UAM 1 czerwca. Kandydaci zainteresowani studiami oferowanymi przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają do wyboru 143 kierunki i 59 specjalności.  

Dlaczego warto wybrać UAM?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to wiodąca uczelnia w Polsce zachodniej. UAM to jeden z najlepszych 3 polskich uniwersytetów. Oferta edukacyjna jest niezwykle zróżnicowana, dzięki czemu wymarzony kierunek znajdą zarówno umysły ścisłe, jak i dusze humanistyczne. Przyszli studenci, wybierając studia na UAM, wybierają spośród 200 kierunków i specjalności. To propozycje studiów I i II stopnia w trybie dziennym i zaocznym.

UAM, czyli Uniwersytet Ambitny i Mocny

O pozycji uczelni świadczy nie tylko wysoka lokata w rankingu, ale także status uczelni badawczej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2019 roku został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, zajmując w nim trzecie miejsce. Jako jeden z 10 ośrodków akademickich w Polsce w latach 2020-2026 otrzymuje subwencję zwiększoną o 10% środków przyznanych na rok 2019, czyli 49,9 mln zł rocznie. Środki te pozwalają na sfinansowanie większej ilości badań naukowych.

UAM należy do europejskiego konsorcjum EPICUR. Europejski Sojusz Uniwersytetów, należy do pierwszej generacji europejskich sojuszy pilotujących nowy sposób intensyfikacji współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez utworzenie Uniwersytetu Europejskiego. Sojusz EPICUR dąży do wspierania i promowania coraz silniejszej współpracy między pracownikami naukowymi, studentami oraz kadrami administracyjnymi, zmierzając ku pełnoprawnej federacji uniwersytetów do roku 2026. Jego celem jest stworzenie autentycznie europejskiego środowiska edukacyjnego, które zapewni najlepsze doświadczenia w nauczaniu, uczeniu się, szkoleniu oraz badaniach.

Zobacz propozycje UAM kierowane do kandydatów