Wsparcie UAM oferowane studentom to jedna z kwestii, która szczególnie interesuje kandydatów na studia. W trakcie zapoznawania się z ofertę edukacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kandydaci sprawdzają także możliwości otrzymania stypendium oraz innych form pomocy. 

Uczelnia przygotowała kilka propozycji, dzięki którym wielu kandydatów będzie mogło rozpocząć studia. Obok wsparcia materialnego przygotowano także projekty dla najzdolniejszych studentów.

 

Pomoc materialna niejedno ma imię

Zdajemy sobie sprawę, że studia z dala od domu rodzinnego oznaczają wiele zmian. UAM stara się sprawić, aby początkujący studenci, jak najszybciej odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Nie zapominamy także o sprawach przyziemnych związanych z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego przygotowano pakiet socjalny, który będzie wsparciem UAM na kilku płaszczyznach.

 

Przede wszystkim UAM oferuje stypendium socjalne. Podczas jego przyznawania komisja bierze pod uwagę zarówno sytuację materialną, jak i sytuację socjalną studenta. Udzielane jest bez względu na tryb studiów i wypłacane przez 10 miesięcy w roku. Kwota stypendium zależy od wielu czynników, w tym od różnicy między dochodem na osobę umożliwiającym przyznanie studentowi stypendium socjalnego, a dochodem na osobę wynikającym z wniosku studenta. Podstawowa najniższa stawka wynosi 150 zł. Zasady przyznawania świadczenia znajdziecie tutaj.

 

Kolejnym krokiem wsparcia UAM dla studentów jest zakwaterowanie w domu studenckim. Uczelnia dysponuje miejscami w kilku akademikach ulokowanych w różnych częściach Poznania. Szczegółowe informacje o budynkach znajdziecie w jednym z postów. Oczywiście, istnieją zasady przyznawania miejsc w akademikach. Pierwszeństwo mają osoby mieszkające poza Poznaniem. Co ważne, studenci I roku mają zagwarantowaną pulę miejsc. Więcej przeczytacie tutaj. W dodatku w ramach wsparcia socjalnego UAM zwiększa stypendium socjalne z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż akademik. Taki dodatek to 250 zł na osobę.

 

Jednorazowe wsparcie finansowe

Wiemy, jak zaskakujące może okazać się życie i jak potrzebna czasem jest jednorazowa pomoc. Wsparcie UAM to także jednorazowa zapomoga, która jest zdecydowanie wyższa niż stypendium socjalne. Jej rolą jest zresztą doraźna pomoc w nagłej potrzebie. Co ważne, jest to kwota, której student nie zwraca uczelni. O zapomogę musi wnioskować student i może to uczynić do dwóch razy w roku. Kwota przyznanego wsparcia zależy natomiast m.in. od przyczyn wnioskowania. Więcej informacji znajdziecie tutaj. 

Wsparcie UAM to stypendia dla najzdolniejszych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stara się także wspierać najzdolniejszych studentów. Z myślą o nich powstało stypendium rektora. Otrzymywane pieniądze studenci mogą wydać na codzienne utrzymanie, aby skupić się na rozwijaniu pasji naukowych zamiast pasji naukowej. Stypendium może także pomóc im w rozwinięciu kariery naukowej. Stypendium rektora przysługuje dopiero po ukończeniu I roku studiów licencjackich. Są też szczególne przypadki, kiedy ten rodzaj wsparcia UAM przyznaje także studentom rozpoczynającym naukę. W ramach stypendium uwzględniane są również osiągnięcia sportowe. Otrzymuje je 10 % procent studentów z najlepszymi wynikami. O szczegółach przyznawania stypendium rektora przeczytacie tutaj. 

Studenci zainteresowani badaniami naukowymi mogą także ubiegać się o udział w programie BESTStudent Grant, o którym już pisaliśmy. Swoimi doświadczeniami dzieliła się także Michalina Krakowiak.

 

Wsparcie UAM dla studentów to także całkiem przyziemna opieka medyczna, jaką uczelnia może zapewnić dzięki przychodni studenckiej Unimedyk. Wiedzieliście, że jako studenci możecie tam szukać bezpłatnej pomocy w ramach poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologa?