BESTStudentGrant to konkurs kierowany do studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją studencką karierę. Dzięki pieniądzom otrzymanym w ramach grantu mogą jednak już na I lub II roku studiów realizować własne projekty naukowe.

 

Kto mógł zgłosić swój projekt?

W listopadzie rozpoczął się nabór wniosków do programu. Studenci musieli nie tylko przedstawić swój projekt, ale także przekazać harmonogram prac oraz kosztorys. Dzięki temu komisja konkursowa mogła nie tylko ocenić atrakcyjność projektu, ale także wszystkie elementy wpływające na jego realizację. Jeśli ciekawi Was, kto mógł złożyć wniosek o przyznanie grantu, informacje znajdziecie w jednym z  postów.

 

BESTStudentGrant – kim są laureaci?

BESTStudentGrant to konkurs organizowany przez UAM już po raz czwarty. W tym roku wpłynęły 24 prace konkursowe. Złożyli je studenci studiujący nauki biologiczne i chemiczne, historię, filozofię, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne, psychologię, nauki prawne, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach. Swoje projekty zrealizuje 16 autorów prac wybranych przez komisję konkursową. Laureaci otrzymają po 5 tysięcy złotych na prowadzenie swoich badań. Będą mogli sfinansować zakup pomocy naukowych, udział w seminariach i warsztatach. Co ważne BESTStudentGrant zakłada także otrzymanie wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

 

Studenci uczestniczyli już w spotkaniu online, które było dla nich okazją do poznania się oraz poznania tematów swoich prac badawczych. Otrzymali także szczegółowe wytyczne o kolejnych krokach umożliwiających im rozpoczęcie badań.

 

W najbliższym czasie przedstawimy Wam pomysły laureatów!