Nowoczesne ramię robotyczne zostało uruchomione w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. To ważny krok dla badań prowadzonych w CZT UAM. 

Naukowcy z CZT UAM prowadzą badania i wykonują testy wykrywające przeciwciała przeciwko COVID-19. Ramię robotyczne pozwoliło im na przyśpieszenie tych prac. Wprowadzenie automatyzacji procesu przyspieszy i udoskonali obecnie stosowane narzędzie, m.in. poprzez eliminację potencjalnych błędów ludzkich.

Ramię robotyczne powstało jako efekt współpracy naukowców UAM z firmami zewnętrznymi. Prace nad zautomatyzowaniem wykonywania testu poprzez wykorzystanie ramienia robotycznego prowadzone są przy współpracy z firmami Rob-Tech oraz Cellivia.

Szerokie zastosowanie urządzenia

Będzie ono wykorzystywane zarówno w immunodiagnostyce, jak i biodruku 3D. Pracami zespołu kieruje prof. UAM Jakub Rybka. - Nasz system zaprojektowany został z myślą o automatyzacji testu immunodiagnostycznego COVID-19 (również opracowanego w naszym laboratorium), jednakże jego użyteczność jest zdecydowanie szersza, czego dowodem jest implementacja procesu biodruku 3D. Robotyzacja i automatyzacja laboratorium jest również wpisana w kierunki rozwoju naszego Centrum. Dzisiejszy dzień jest symbolicznym pierwszym krokiem na drodze do laboratorium przyszłości – mówi naukowiec.

Misja Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

 

Misją Laboratorium Biotechnologii Stosowanej CZT UAM jest wyjście poza granice nauk podstawowych i połączenie odkryć akademickich z zastosowaniami w życiu codziennym. Zespół dąży do nawiązania współpracy zarówno z podmiotami naukowymi, jak i przemysłowymi, aby napędzać innowacje w biotechnologii. Działania Laboratorium prowadzone są w obszarach bionanomateriałów, biodruku 3D oraz immunodiagnostyki.