Wymiana akademicka to propozycja, z której chętnie korzystają studenci, doktoranci, naukowcy i badacze. Dla każdej grupy to ważne doświadczenie. Naukowcy i badacze mogą dzięki temu rozszerzyć swoje badania i doświadczenia lub nawiązać współpracę z naukowcami z całego świata. Wymiana akademicka to też ciekawa propozycja dla studentów.

 

Dowiedz się więcej o umowach bilateralnych

Pisaliśmy już, że studiując na UAM, dzięki programom takim jak MOST, ERASMUS+ czy dwustronnym porozumieniom z innymi ośrodkami akademickimi, możecie spędzić semestr,  a nawet rok na wymianie studenckiej. Teraz wracamy z informacją, że UAM zawarł umowy bilateralne z 338 uniwersytetami i ośrodkami naukowymi na świecie. Wszystkie informacje o zawartych porozumieniach znajdują się w nowej zakładce, którą Wam polecamy. Katalog stworzyli pracownicy Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej.

 

Wymiana akademicka – korzyści dla studenta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachęca studentów do udziału w wymianie akademickiej. Dzięki tej możliwości studenci poszerzają swoje horyzonty. Wyjazd do zagranicznego ośrodka naukowego może trwać semestr lub rok akademicki. To czas na odkrycie kultury i tradycji danego kraju, ale także czas intensywnej nauki na wybranym przez siebie uniwersytecie. To niezwykłe doświadczenie! Przede wszystkim studenci nabierają pewności siebie, odkrywają nowe umiejętności i talenty, a także wracają do kraju bogatsi o wiedzę zdobytą podczas nauki. W trakcie wymiany akademickiej nawiązują się też trwałe relacje. Studenci UAM wybierają się na wymianę akademicką, aby zdobyć cenne doświadczenie potrzebne im w prowadzonych badaniach.

 

Bez względu na powód, dla którego będziesz chciał skorzystać z wymiany studenckiej – sprawdź, z kim UAM nawiązał współpracę w tym zakresie i odwiedź nową zakładkę. Na stronie można znaleźć informacje prezentujące ofertę uczelni m.in. z takich krajów jak Wietnam, Tajwan, Korea Południowa, Etiopia, Tunezja, Brazylia czy Peru.

Katalog umów bilateralnych

Wymiana akademicka – zasady uczestnictwa