Wiedzieliście, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to pierwszy ośrodek akademicki, który kształcił w tej dziedzinie? Wydział Socjologii to najstarszy socjologiczny ośrodek w kraju. Trzeba przyznać, że z tradycji i doświadczenia czerpie pełnymi garściami. Zachowuje przy tym zainteresowaniem ty, co aktualne. Jesteście ciekawi co to oznacza?

 

Socjologia na UAM ma wiele oblicz

To kierunek, który stwarza przede wszystkim ogromne możliwości rozwoju. Bez względu, czy interesujesz się tradycyjnymi obszarami, jak np. nierówności społeczne, przemiany przestrzeni publicznej, rodziny, ról społecznych, czy wolisz poddawać analizie to, co nowe, jak np. nowe sposoby spędzania czasu wolnego, mobilność i migracje, problematyka mniejszości, nowe media i technologie, zmieniający się rynek pracy, konsumpcja – odkryjemy je z Tobą!

Socjologia to studia dla Ciebie, jeśli interesują Cię relacje zachodzące w społeczeństwie, między grupami i jednostkami. Dociekasz ich konsekwencji i badasz okoliczności? Może interesują Cię zmiany w nim zachodzące. Jeśli chcesz badać te zjawiska i procesy – badaj je z nami.

Czego dowiesz się w takcie studiów?

Wyposażymy Cię w kluczową wiedzę o społeczeństwie. Zdobędziesz też kompetencje do prowadzenia badań społecznych. Przede wszystkim program studiów jest elastyczny i pozwoli Ci na wybranie indywidualnej ścieżki zainteresowań. Socjologia na UAM to trzyletnie studia licencjackie. Ostatnim krokiem przed uzyskaniem tytułu magistra jest obrona pracy licencjackiej.

Już na I roku sam wybierzesz zajęcia, w których chcesz uczestniczyć.  Przez  całe studia to kilkanaście przedmiotów o charakterze monograficznym (jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, obejmujące pełny przekrój zainteresowań współczesnej socjologii, od subkultur młodzieżowych po socjologię starości, od emocji po podróżowanie) i trzy zestawy przedmiotów składających się na moduły tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

  • Kultura i media
  • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie
  • Socjologia stosowana w sferze publicznej

Socjologia na UAM a praca po studiach

Osoby, które ukończyły socjologię na UAM pracują w: mediach, firmach reklamowych, samorządach, instytucjach publicznych oraz stowarzyszeniach i fundacjach, są pracownikami i właścicielami firm badawczych, specjalistami od marketingu, Public Relations i Human Resources.

 

Socjologia to kierunek prowadzony przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Siedziba wydziału znajduje się w kampusie Ogrody. Lokalizacja przy obrzeżach Poznania, sprawia, że kampus cieszy studentów sąsiedztwem terenów zielonych.

 

Poznaj Wydział Socjologii !

Dowiedz się więcej o rekrutacji na kierunku socjologia!