Filozofia na UAM to kolejna propozycja kierunku humanistycznego znajdującego się w czołówce rankingu przygotowanego przez Perspektywy. Postaramy się przekonać Was, że to niezwykle różnorodny kierunek, który zapewnia wiele ścieżek rozwoju zawodowego. Jesteście ciekawi?

 

Filozofia na UAM – o czym warto wiedzieć?

To studia, które pozwolą Ci zrozumieć otaczający Cię świat, poglądy innych, ale przede wszystkim dowiesz się jak sprawnie formułować własne, nawet najtrudniejsze myśli. Wiele pytań o świat, rzeczywistość to pytania ponadczasowe. Na tych studiach poznasz też znaczenie i sens obserwowanych fenomenów społecznych. Dodatkowo, co semestr w ofercie pojawia się kilkanaście przedmiotów fakultatywnych, umożliwiających rozwój indywidualnych zainteresowań.

Po pierwsze: różnorodność

Studenci filozofii zdobywają praktykę dzięki Studenckim Grupom Badawczym. Pod opieką dydaktyków prowadzą własne badania i realizują projekty naukowe. Zdobędziesz również wiedzę z logiki, etyki, metodologii, retoryki z erystyką czy ontologii oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacji multimedialnej.

Po drugie: praktyka

Wiele zajęć odbywa się w formie warsztatów i ćwiczeń, co ułatwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Po 3 latach studiów licencjackich poradzisz sobie w ożywionej dyskusji dzięki zastosowaniu technik argumentacyjnych. Poznasz też techniki translatorskie.  Zdobędziesz też doświadczenie w analizie tekstów.

Po trzecie: praca

Absolwent filozofii przygotowany jest do wykonywania pracy w różnych organizacjach jako specjalista ds. komunikacji społecznej, pracownik instytucji rządowych i pozarządowych, doradca ds. mediacji. Może również prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole podstawowej, jednakże po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Możesz też pracować przy opracowywaniu kodeksów etycznych, pisaniu i redagowaniu tekstów, a także w administracji publicznej. Dzięki umiejętnościom krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów sprawdzisz się jako lider zespołów pracowników.

Filozofia na UAM: koniecznie przeczytaj!

Postaw na etykę

To specjalność, która jest odpowiedzą na potrzeby współczesnego społeczeństwa, ale też rynku pracy. Rozwój biotechnologii, degradacja środowiska, narastające dysproporcje w dystrybucji dóbr materialnych zmieniają świat tak dynamicznie, że już dzisiaj przestajemy rozumieć teraźniejszość. Etyki w formie wiedzy, norm, a także refleksji potrzeba we wszystkich sferach życia prywatnego i społecznego. Szkolnictwo potrzebuje wsparcia, którego dostarczą kształceni przez nas nauczyciele.

To nowy zawód z wielkimi perspektywami. Uczelnia będzie wspierać absolwentów etyki przy zatrudnianiu w szkołach. Zawsze możesz jednak zostać po prostu ekspertem etyki: tyle problemów biomedycznych, politycznych i gospodarczych czeka na rozwiązanie!

Poznaj lepiej Wydział Filozoficzny!

Dowiedz się więcej o rekrutacji!