Jesteś w klasie o profilu związanym z biologią? Twoim ulubionym przedmiotem szkolnym jest biologia? Przedmiot dodatkowy, który zdajesz na maturze to biologia? Czujesz, że ta dziedzina to Twoja przyszłość? Twoja odpowiedź była twierdząca na co najmniej jedno pytanie? Przeczytaj ten tekst. Zajmie Ci to 7 minut.

Zgłębiaj swoją pasję

Bez względu na to, który kierunek oferowany przez Wydział Biologii okaże się dla Ciebie najatrakcyjniejszy, warto lepiej poznać sam wydział.  Wydział Biologii UAM – od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych wydziałów przyrodniczych w Polsce. O wysokiej pozycji naukowej WB świadczy uzyskanie kategorii A+ w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. W dodatku oferta jest różnorodna, a programy zajęć zostały uaktualnione w 2022 roku.

Biologia

Rozpoznawanie płci i wieku człowieka na podstawie kości, jak zamknąć 500-letni dąb w in vitro, identyfikacja bakterii w Twoim ulubionym jogurcie, dochodzenie czyje DNA jest na Twoim smartphonie oraz selekcja grzybów na antybiotyki i grzybową. To tylko niektóre umiejętności, które oferuje kierunek Biologia na UAM. W dodatku procesy biologiczne stanowią podstawę wielu dziedzin i technologii przemysłowych jak pozyskiwanie biogazu i biopaliw, odzyskiwanie metali z hałd czy bioremediacja zanieczyszczonych terenów. System przedmiotów obowiązkowych i do wyboru na drugim i trzecim roku umożliwi Ci studiowanie zarówno przedmiotów ogólnych, jak i specjalizowanie się w aspektach dotyczących zwierząt, roślin, komórek lub ekologii.

Bioinformatyka

Bioinformatyka wykorzystuje metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne do rozwiązywaniem problemów biologicznych, przede wszystkim na poziomie molekularnym. Bioinformatyka skupia się na rozwiązywaniu problemów biologicznych, a informatyka i matematyka jedynie dostarczają narzędzi do ich rozwiązywania. Jeśli więc Twoje zainteresowanie biologią skupia się w obszarze struktury i funkcji genów oraz białek. Interesuje Cię też szukanie sekwencji DNA odpowiedzialnych za choroby lub jak również ustalaniem pokrewieństwa między fragmentami DNA lub całymi organizmami (co np. ma zastosowanie do ustalania tożsamości osób w medycynie sądowej). Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi (m.in. Ardigen, GenXone S.A.) wzbogacając go o dodatkowe formy kształcenia (np. kursy i staże w firmach z branży bioinformatycznej).

Biologia i zdrowie człowieka

Chcesz zostać specjalistą przygotowanym do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego? Program tych studiów zapewni Ci gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka. Dowiesz się, jak stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka. Jeśli więc swoją wiedzą i umiejętnościami chcesz służyć drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia – wybierz studia na UAM.

Biotechnologia

Biotechnologia jest wszędzie – od produkcji leków i szczepionek po modyfikacje genetyczne oraz technologie hodowli komórek i tkanek poprzez programy hodowlane, w których stosuje się sztuczną selekcję i hybrydyzację. Obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w inżynierii, technice, medycynie i innych dziedzinach wymagających bioproduktów. Program studiów łączy typowe nauki biologiczne (genetykę, biochemię, biologię molekularną, mikrobiologię, biologię komórki) z innymi dyscyplinami naukowymi (chemią, inżynierią, informatyką, fizyką itp.). Pracując indywidualnie i w grupach zdobędziesz umiejętności techniczne i biznesowe, aby osiągać sukces w branży biotechnologicznej i biomedycznej. Możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, także w języku angielskim.

Ochrona środowiska

Podczas tych studiów spotkasz specjalistów z ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Poznasz i nauczysz korzystać się z metod ochrony i kształtowania środowiska oraz geograficznych systemów informacyjnych. Jako nasz student będziesz mógł brać udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych. Możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, także w języku angielskim.

Nauczanie biologii i przyrody

W trakcie trzech laty nauki zdobędziesz wszechstronną wiedzę biologiczną, a także kompetencje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne w zakresie edukacji przyrodniczej. Wiedza merytoryczna pozwoli Ci na prowadzenie zajęć z przedmiotu przyroda oraz biologia. Pokażemy Ci, jak skutecznie opisywać i wyjaśniać zjawiska przyrodnicze, projektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe.

Wydział Biologii oferuje kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia. W jego ofercie znajduje się także kierunek oferowany wyłącznie na poziomie studiów magisterskich i jest to neurobiologia.