W lutym Wydział Fizyki organizujemy dwa wykłady otwarte. Pierwszy z nich odbędzie się 9 lutego, a kolejny 16 lutego. Dostępny jest też już harmonogram spotkań na Wydziale Fizyki w semestrze letnim.

Najbliższy wykład odbędzie się 9 lutego o godzinie 10:30 w Audytorium Maximum im. prof. Franciszka Kaczmarka. Dr M. Gierszewski wygłosi wykład Cząsteczki i promieniowanie – fascynująca symbioza chemii i fizyki.

Podczas wykładu zostanie omówione zjawisko absorpcji i emisji promieniowania. Rozpoczynając od podstawowych praw i reguł, które rządzą absorpcją i emisją promieniowania oraz używanymi technikami badawczymi, w dalszej kolejności zostaną przedstawione wybrane zagadnienia praktyczne, w tym medyczne (generowanie reaktywnego tlenu singletowego), fotowoltaiczne (zasada działania ogniwa słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. fotoogniw barwnikowych). Zobaczycie, jak z prostych elementów można stworzyć prototypowe ogniwo słoneczne. Przekonacie się również, że zjawisko absorpcji i emisji promieniowania ma fundamentalne znaczenie w świecie roślin.

Kolejny wykład otwarty został zaplanowany na 16 lutego. Odbędzie się on w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne UAM, przy ul. Słonecznej 36 w Poznaniu. Profesor dr hab. Tadeusz Jopek podczas spotkania zaprezentuje temat Nawigacja astronomiczna i satelitarna.

Wykład odbędzie się dwa razy w ciągu dnia – o godz. 18:30 i 20:00. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. W każdej prelekcji może uczestniczyć 49 osób. Mechanizm rezerwacji miejsc na wykłady włączany jest dokładnie 6 dni przed datą prelekcji, o północy. Aby dokonać rezerwacji należy w tabeli w kolumnie Godziny kliknąć w link z preferowaną godziną wykładu. Otworzy się wówczas strona z opisem wykładu, na której należy podać liczbę osób (max. 4 dla jednego zgłoszenia), chętnych w nim uczestniczyć.

Po każdej prelekcji, dla słuchaczy, przewidziane jest zwiedzanie Obserwatorium, pokaz teleskopów oraz w przypadku sprzyjającej pogody – obserwacje nieba. Całość trwać będzie ok. 1.5-2 godzin (45-60 minut wykład, 45-60 minut oglądanie teleskopów/pokaz nieba).

Pełna lista Wykładów Otwartych IOA: http://www.astro.amu.edu.pl/pl/popularyzacja/wo