Studia w języku angielskim znajdują się w ofercie UAM. Z każdym rokiem wydziały zwiększają liczbę tych propozycji. Obecnie kierunki w języku angielskim oferuje 11 jednostek. To 10 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filia Collegium Polonicum w Słubicach. Łącznie oferują 21 kierunków. 

Studia w języku angielskim

Wydział Anglistyki:
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

To unikatowe interdyscyplinarne studia licencjackie prowadzone w języku angielskim. Program studiów jest przeznaczony dla kandydatów, których zainteresowania łączą język angielski oraz nowe technologie. Studenci kierunku otrzymują zaawansowaną znajomość języka angielskiego, wiedzę o teorii języka oraz solidne przygotowanie informatyczne.

English Studies: Literature and Culture

Studia I stopnia, które koncentrują się przede wszystkim na kulturze i literaturze angielskiego obszaru językowego. Studenci zyskują wysokie kompetencje językowe, które pozwalają im na formułowanie w języku angielskim ustnych i pisemnych wypowiedzi na powyżej zarysowane obszary tematyczne. Kierunek wyposaża ich w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji, w tym komunikacji interkulturowej.

Language and Communication in Healthcare (studia II stopnia)

Nowoczesny kierunek studiów o tym, jak wiele znaczy skuteczna i empatyczna komunikacja dla zdrowia i jakości życia. Program jest współtworzony przez ekspertów – teoretyków i praktyków ochrony zdrowia – z Polski i z zagranicy.

Language, Mind, Technology

Studia drugiego stopnia, które skupiają się na badaniu języka i umysłu, wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody obliczeniowe. W związku z rosnącą cyfryzacją  kierunek wychodzi naprzeciw przemianom zachodzącym w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do wykorzystania technologii informatycznych, jak również kompetencji miękkich i zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

Wydział Fizyki: Fizyka, specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing

To studia drugiego stopnia. Charakteryzuje je nowatorskie podejście do pracy magisterskiej: praca magisterska w aktywnych grupach badawczych, której celem będzie napisanie publikacji ze współautorstwem studenta; na podstawie publikacji możliwa będzie obrona pracy magisterskiej; publikacja może być globalną przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach.

Wydział Historii: Liberal Arts and Sciences

Studia licencjackie. Przez trzy lata zapoznamy Cię z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie, czy praca w zespole.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia)

We offer innovative teaching methods (e-learning, b-learning, team projects), practical training in well-equipped TV, radio, and computer laboratories; and a 2-week summer school program which will aim to develop soft skills, as well as teamwork abilities and enable to share experiences and study in an international environment.

Stosunki międzynarodowe: studia I stopnia oraz studia II stopnia

The main objective of this particular studies is not only to familiarise students with many different approaches to theorising, describing and exploring the world of international relations, but foremost help them understand the most fundamental mechanisms that underline the nature of these relations like war, peace, conflict and cooperation.

Zarządzanie państwem (studia II stopnia)

The purpose of the public governance major is to provide students with the knowledge and skills they will need to find employment in state administration bodies and institutions involved in local social activities (NGOs), political (local government entities) and business (business institutions and enterprises) life.

Wydział Neofilologii: Lingwistyka stosowana, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation (studia II stopnia)

This is a perfect option for anyone who would like to acquire sound knowledge of research methodology in language studies. The MA programme is intended for students with a genuine interest in languages and linguistics.

Wydział Prawa i Administracji: European Legal Studies (studia I stopnia)

If you want to understand how does the European Union actually work, tackle past and present challenges of the European project as well as be able to comment on public and state policies, relating to everyday life, then our BA program in European Legal Studies is right for you.